Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek | Adatkezelési Tájékoztató | Sütihasználati Szabályzat | Super Driver Általános Szerződési Feltételek

2022. november 14-én hatályba lépő Felhasználási Feltételek, kivéve, ha a Felhasználási Feltételeket korábban elfogadták a platformon

1. Tárgy

A Comuto SA vállalat (a továbbiakban: „BlaBlaCar”) kifejlesztett egy telekocsi platformot – amely a(z) www.blablacar.hu címen található weboldalon keresztül, valamint mobilalkalmazás formájában érhető el – azzal a céllal, hogy összekösse egymással az azonos irányba utazó autósokat és utasokat, akik így közösen osztozhatnak a gépjárművön és az utazással kapcsolatos költségeken (erre a telekocsi platformra a továbbiakban „Platform”-ként hivatkozunk).

A jelen Felhasználási Feltételek célja a Platform eléréséhez és használatához kapcsolódó feltételek szabályozása. Kérjük, hogy a jelen dokumentumot figyelmesen olvasd el. Tudomásul veszed, hogy a BlaBlaCar semmilyen módon nem vesz részt szerződéses félként a Platform Tagjai között létrejött megállapodásokban, szerződésekben és/vagy szerződéses jogviszonyokban, függetlenül azok jellegétől.

A „Facebook csatlakozás” vagy a „Feliratkozás e-mail címmel” gombra kattintva elismered, hogy elolvastad és elfogadod a jelen dokumentumban meghatározott általános felhasználási feltételeket.

2. Fogalommeghatározások

A jelen dokumentum vonatkozásában a következő kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

Hirdetés”: egy Autós által a Platformon közzétett Utazással kapcsolatos hirdetés;

BlaBlaCar”: a fenti 1. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;

Felhasználási Feltételek”: a jelen felhasználási feltételek;

Fiók”: olyan fiók, amelyet kötelező létrehozni mindazok számára, akik szeretnének Taggá válni, és szeretnék a Platformon keresztül kínált bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni;

Facebook-fiók”: a lenti 3.2. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;

Autós”: az a Tag, aki a Platform segítségével egy Utazás keretében személyszállítási szolgáltatást kínál más személyek számára a Költség-hozzájárulás ellenében a kizárólag az Autós által meghatározott időpontban;

Foglalás-visszaigazolás”: a lenti 4.2.1. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;

Tagi Tartalom”: a lenti 11.2. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;

Tag”: minden olyan természetes személy, aki a Platformon keresztül létrehozott egy Fiókot;

Utas”: olyan Tag, aki elfogadta az Autós személyszállítási szolgáltatásra tett ajánlatát, vagy adott esetben olyan személy, akinek a nevében és megbízásából egy Tag lefoglalt egy Ülést;

Költség-hozzájárulás”: egy adott Utazás vonatkozásában az Autós által kért, és az Utas által elfogadott azon összeg, amelynek a segítségével az Utas hozzájárul az utazási költségekhez;

Ülés”: az Utas által a Autós járművében lefoglalt ülés;

Platform”: a fenti 1. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;

Foglalás”: a lenti 4.2.1. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;

Szolgáltatások”: a BlaBlaCar által a Platformon keresztül kínált összes szolgáltatás;

Weboldal”: a(z) www.BlaBlaCar.hu címen elérhető weboldal;

Útszakasz”: a lenti 4.1. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;

Utazás”: az Autós által a Platformon közzétett Hirdetéshez kapcsolódó olyan utazás, amelyre az Autós vállalta, hogy a Költség-hozzájárulás ellenében elviszi magával az Utasokat;

Szolgáltatási Díjak” az alábbi 5.2 pontban meghatározott jelentéssel bír(nak).

3. A Platformon történő regisztráció, valamint Fiók létrehozása

3.1. A Platformon történő regisztráció feltételei

A Platformot kizárólag a 18. életévüket betöltött természetes személyek használhatják. A Platformra szigorúan tilos kiskorúaknak regisztrálni. A Platform elérésével, használatával, és/vagy a Platformon történő regisztrációval kijelented és szavatolod, hogy a 18. életévedet betöltötted.

3.2. Fiók létrehozása

A Platform lehetővé teszi a Tagok számára, hogy Hirdetéseket tehessenek közzé és tekinthessenek meg, valamint hogy egymással kapcsolatba léphessenek egy-egy Ülés lefoglalásával kapcsolatban. A közzétett Hirdetéseket a Platformra nem regisztrált személyek is megtekinthetik. Azonban egy Hirdetés közzétételének, valamint egy Ülés lefoglalásának az előfeltétele a Fiók létrehozása, és ezáltal a Taggá válás.

BlaBlaCar Fiókot a következőképpen hozhatsz létre:

 • (i) a regisztrációs űrlapon szereplő összes kötelező mező kitöltésével;
 • (ii) vagy a Platformon keresztül a Facebook-fiókodba történő bejelentkezéssel (a továbbiakban: „Facebook-fiók”). Ezen funkció használatával tudomásul veszed, hogy a BlaBlaCar hozzáférhet a Facebook-fiókodból származó bizonyos információkhoz, valamint azokat a Platformon közzéteheti, és saját magának megőrizheti. A BlaBlaCar Fiókod és a Facebook-fiókod közötti összerendelést bármikor törölheted a profilod „Ellenőrzés” című szakaszában. Ha szeretnél bővebb információkat kapni arról, hogy a Facebook-fiókodból származó adatokat miként használjuk fel, kérjük, olvasd el az Adatkezelési Tájékoztatónkat, valamint a Facebook adatvédelmi szabályzatát.

A Platformra csak abban az esetben regisztrálhatsz, ha előtte elolvastad és elfogadtad a jelen Felhasználási Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Vállalod, hogy a Fiók létrehozása során (függetlenül a létrehozás módjától) pontos és valós adatokat szolgáltatsz magadról, valamint hogy a Fiók létrehozása során szolgáltatott adatokat naprakészen tartod a profilodon keresztül vagy a BlaBlaCar felé küldött értesítés segítségével, így garantálva a szolgáltatott adatok pontosságát és aktualitását a közted és a BlaBlaCar között létrejött szerződéses jogviszony teljes fennállása során.

E-mail címmel történő regisztráció esetén vállalod, hogy a Fiók létrehozása során megadott jelszót titkosan kezeled, és azt nem hozod mások tudomására. Vállalod, hogy a jelszó esetleges elveszítése vagy mások tudomására hozatala esetén azonnal értesíted a BlaBlaCar-t erről. Kizárólagos felelősséget vállalsz a Fiókod harmadik felek általi esetleges használatából eredő következményekért, kivéve, ha kifejezetten értesítetted a BlaBlaCar-t a jelszavad (i) elveszítéséről; (ii) harmadik fél általi illetéktelen felhasználásáról; vagy (iii) harmadik fél tudomására hozataláról.

Vállalod, hogy a kezdetben létrehozott Fiókodon kívül semmilyen más Fiókot nem hozol létre és/vagy nem használsz sem a saját nevedben, sem bármely harmadik fél nevében.

3.3. Ellenőrzés

A BlaBlaCar az átláthatóság biztosítása, a bizalom erősítése, valamint az esetleges csalási kísérletek megelőzése és/vagy észlelése érdekében jogosult egy olyan rendszert létrehozni, amelynek a segítségével ellenőrizheti a profilodban meghatározott bizonyos információkat. Ez különösen igaz arra az esetre, ha megadod a telefonszámodat, vagy a rendelkezésünkre bocsátod a személyazonosításra alkalmas valamely igazolványodnak a másolatát.

Tudomásul veszed és elfogadod, hogy a Platformon és/vagy a Szolgáltatásokban található, az „ellenőrzött” információk (ideértve az „Igazolt Profilra”) vagy ahhoz hasonló egyéb kifejezésre vonatkozó hivatkozás kizárólag annyit jelent, hogy az adott Tag sikeresen keresztülment a – Platformon és/vagy a Szolgáltatásokban üzemeltetett – ellenőrzési eljáráson annak érdekében, hogy a rendszer bővebb információkat nyújthasson neked arról a Tagról, akivel közös telekocsi utat tervezel. A BlaBlaCar mindazonáltal nem garantálhatja az ellenőrzési eljárás során ellenőrzött adatok valódiságát, megbízhatóságát és/vagy érvényességét.

4. A Szolgáltatások használata

4.1. Hirdetések közzététele

Ha Taggá váltál, és az összes alábbi feltételt sikeresen teljesíted, akkor jogosult vagy Hirdetéseket létrehozni és közzétenni a Platformon oly módon, hogy beírod a tervezett Utazásoddal kapcsolatos információkat (például az indulási és az érkezési dátumot és időpontot, a beszállási pontokat, a kínált Ülések számát, az elérhető opciókat, a Költség-hozzájárulás összegét stb.).

A közzétenni kívánt Hirdetés beállítása során feltüntetheted, hogy mely köztes városokban tervezel megállni, valamint hogy az Utasok mely köztes városokban szállhatnak be és/vagy ki. Az Utazásnak a köztes városok közötti szakaszait, valamint egy köztes város és a beszállási pont vagy célállomás közötti szakaszait a jelen dokumentum vonatkozásában „Útszakaszok”-nak hívjuk.

Kizárólag a következő feltételek maradéktalan teljesülése esetén vagy jogosult Hirdetést közzétenni:

 • (i) érvényes gépjármű-vezetői engedéllyel rendelkezel;
 • (ii) kizárólag olyan járművekre vonatkozóan teszel közzé Hirdetést vagy Hirdetéseket, (i) amelyeknek te vagy a tulajdonosa, valamint amelyek használatára kifejezett engedéllyel rendelkezel; és (ii) amelyeket jogosult vagy telekocsi célokra használni;
 • (iii) a Hirdetéshez vagy Hirdetésekhez kapcsolódó járművet elsősorban te vezeted;
 • (iv) az adott jármű érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik;
 • (v) orvosilag vagy más módon nem tiltottak el a gépjárművezetéstől, illetve arra vonatkozóan ellenjavallatot nem kaptál;
 • (vi) az Utazáshoz használni kívánt jármű olyan utazó célú személygépjármű, amely 4 kerékkel és legfeljebb 7 üléssel rendelkezik;
 • (vii) nem szándékozol a Platformon ugyanarra az Utazásra vonatkozóan egy másik Hirdetést is közzétenni;
 • (viii) nem kínálsz több Ülést annál, mint ahány üléssel a járműved rendelkezik;
 • (ix) minden felkínált Üléshez kapcsolódik biztonsági öv, még olyan esetben is, ha a jármű biztonsági öv nélküli üléssel vagy ülésekkel is megkapta a forgalomba helyezési engedélyt;
 • (x) műszakilag jó állapotú járművet használsz, amely megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és előírásoknak, különösen ideértve az érvényes műszaki vizsgát és zöldkártyát (környezetvédelmi engedélyt)
 • (xi) fogyasztó vagy, és nem minősülsz hivatásos, szakmai célú felhasználónak.

Tudomásul veszed, hogy a Platformon általad közzétett Hirdetések tartalmáért kizárólag te vagy felelős. Ebből kifolyólag kijelented és szavatolod, hogy az általad közzétett Hirdetésben szereplő összes információ pontos és valós, valamint vállalod, hogy az Utazást az általad közzétett Hirdetésben szereplő feltételekkel teljesíted.

A Hirdetésedet közzétesszük, így az látható lesz nemcsak a Tagok számára, hanem mindazon személyek számára is, akik a Platformon vagy a BlaBlaCar partnereinek a weboldalán Utazást keresnek. A BlaBlaCar a jogosult a saját kizárólagos hatáskörében, értesítés nélkül megtagadni egy közzétenni kívánt Hirdetés közzétételét és/vagy egy korábban közzétett Hirdetést bármikor eltávolítani a rendszerből, ha az adott Hirdetés nem felel meg a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt előírásoknak, vagy ha a BlaBlaCar úgy véli, hogy az adott Hirdetés sérti a BlaBlaCar, a Platform és/vagy a Szolgáltatások jó hírnevét.

Tájékoztatunk, hogy abban az esetben, ha a Platform használatakor hivatásos, szakmai célú felhsználóként jársz el, miközben egyszerű fogyasztóként tünteted fel magad, a vonatkozó jogszabályok által előírt szankcióknak leszel kitéve.

Tudomásul veszed és elfogadod, hogy a BlaBlaCar jogosult a saját kizárólagos hatáskörében meghatározni az általad közzétenni kívánt Hirdetés besorolására és a többi Hirdetés között történő megjelenítési sorrendjére vonatkozóan figyelembe vett követelményeket.

4.2. Ülés foglalása

4.2.1. A foglalás menete

A BlaBlaCar létrehozott egy rendszert az ülőhelyek online foglalására („Foglalás”) a Platformon kínált utazásokhoz.

A BlaBlaCar a Platformon a felhasználók számára különböző keresési kritériumok (származási hely, célállomás, időpontok, utazók száma stb.) alapján keresőmotort biztosít. A keresőmotor bizonyos további funkciókat biztosít, ha a felhasználó a Fiókján keresztül csatlakozik. A BlaBlaCar felkéri a felhasználót, hogy az alkalmazott foglalási eljárástól függetlenül, gondosan tekintse át és használja a keresőmotort, hogy meghatározza az igényeinek leginkább megfelelő ajánlatot.

Ha egy Utas egy Hirdetés után érdeklődik, akkor az Utas adott esetben online is elküldheti a Foglalási kérelmét. A Foglalási kérelem kétféleképpen hagyható jóvá: (i) automatikusan, ha az Autós a közzétett Hirdetés beállítása során ezt a lehetőséget választotta; vagy (ii) kézileg, az Autós által. A foglaláskor az Utas online fizeti meg a Szolgáltatási Díjakat, amennyiben szükséges. A Foglalási kérelem Autós általi jóváhagyásáról az Utas adott esetben foglalás-visszaigazolást (a továbbiakban: „Foglalás-visszaigazolás”) kap.

Ha Autósként a Foglalási kérelmek kézi jóváhagyásának vagy elutasításának a lehetőségét választottad a közzétett Hirdetés beállítása során, akkor köteles vagy az Utasok által küldött Foglalási kérelmekre az adott Utasok által a Foglalási kérelmeik beállítása során meghatározott határidőn belül válaszolni. Ellenkező esetben a Foglalási kérelem automatikusan elavul és az Utasnak vissza kell téríteni a foglalási kérelem benyújtásakor befizetett összegeket, ha voltak ilyenek.

A BlaBlaCar a Foglalás-visszaigazolás részeként elküldi neked az Autós telefonszámát (amennyiben Utas vagy), illetve az Utas telefonszámát (amennyiben Autós vagy), ha a Tag beleegyezik a telefonszámának feltüntetésébe. Ezt követően kizárólagos felelősséggel tartozol azért, hogy a másik Taggal létrejött kötelező érvényű megállapodásában foglaltaknak eleget tegyél.

4.2.2. Az Ülések név szerinti Foglalása, valamint a Szolgáltatások harmadik felek nevében és megbízásában történő használatára vonatkozó feltételek

A Szolgáltatások Utas vagy Autós minőségben történő igénybe vétele névhez kötött. Az Autós és az Utas kizárólag azok a személyek lehetnek, akiknek a személyazonosságát a BlaBlaCar és az Utazásban részt vevő többi Tag felé kommunikálták.

Ugyanakkor a BlaBlaCar lehetővé teszi a Tagjai számára, hogy harmadik felek nevében és megbízásából is foglaljanak egy vagy több Ülést. Ilyen esetben vállalod, hogy az Autós felé pontosan jelzed a Foglalás leadásakor annak a személynek a keresztnevét, életkorát és telefonszámát, akinek a nevében és megbízásából az adott Ülést szeretnéd lefoglalni. Szigorúan tilos 13 év alatti kiskorú személy részére Ülést foglalni, ha vele nem utazik kísérő. Ha 13. életévét betöltött, egyedül utazó kiskorú személy számára szeretnél Ülést foglalni, akkor válllalod, hogy ezzel kapcsolatban beszerzed az Autós előzetes hozzájárulását, valamint hogy az Autós rendelkezésére bocsátod a hiánytalanul kitöltött és az adott személy törvényes képviselője vagy törvényes képviselői által aláírt meghatalmazást.

A Platformon keresztül kizárólag természetes személyek számára foglalhatók Ülések. Tilos Ülést foglalni tárgyak, csomagok, kísérő nélkül utazó állatok és/vagy anyagi javak szállítása céljából.

Továbbá tilos más Autós nevében és megbízásából Hirdetést közzétenni.

4.3. Értékelési rendszer

4.3.1. Működés

A BlaBlaCar arra biztat, hogy írjál értékelést arról az Autósról (ha Utas vagy), illetve arról az Utasról (ha Autós vagy), akivel egy Utazás keretében együtt utaztál vagy együtt terveztél utazni. Ugyanakkor nem vagy jogosult egy másik Utasról értékelést készíteni, ha te is Utasként vettél részt az adott Utazáson, illetve olyan Tagról, akivel egy Utazás keretében nem utazotál együtt vagy nem terveztél együtt utazni. Lehetőséged van arra, hogy az Utazást követő 14 napon belül értékelést hagyj.

Az általad írt értékelés, valamint egy másik Tag által rólad készített értékelés a következő időpontok közül a korábban bekövetkező időpontban jelenik meg a Platformon: (i) közvetlenül azt követően, hogy mind a ketten elkészítettétek az értékeléseteket; vagy (ii) az elsőként elkészült értékelés időpontját követő 14 nap elteltével.

Ha egy másik Tag értékelést ír rólad, akkor az értékelésnek a profilodon történő fogadásától számított 14 nap áll a rendelkezésedre, hogy válaszolj az értékelésre. A kapott értékelés és adott esetben az adott értékelésre küldött válaszod megjelenik a profilodban.

4.3.2. Moderálás

Tudomásul veszed és elfogadod, hogy a BlaBlaCar fenntartja a jogot arra, hogy a BlaBlaCar véleménye szerint a jelen Felhasználási Feltételeket sértő értékeléseket, kérdéseket, hozzászólásokat és/vagy válaszokat ne tegye közzé, illetve ha azokat már közzétették, akkor azokat eltávolítsa a rendszerből.

4.3.3. Korlátozás

A BlaBlaCar fenntartja a jogot arra, hogy a Fiókodat felfüggessze, és a Szolgáltatásokhoz történő hozzáférésedet korlátozza, vagy hogy a jelen Felhasználási Feltételeket megszüntesse, amennyiben (i) legalább három darab értékelést kaptál; és (ii) az általad kapott értékelések átlagértéke 3 vagy annál kevesebb.

5. Pénzügyi feltételek

A Platformhoz való hozzáférés és a platformon való regisztráció, valamint a keresés, a hirdetések megtekintése és feladása ingyenes. A Foglalás azonban az alábbiakban ismertetett feltételek szerint díjköteles.

5.1. Költség-hozzájárulás

A Költség-hozzájárulás összegének a meghatározása kizárólag az Autós felelőssége. Szigorúan tilos nyereséget realizálni a Platform használatából. Ebből kifolyólag vállalod, hogy az Utasoktól összesítve nem kérsz több Költség-hozzájárulást annál, mint amennyi pénzbe valójában és ténylegesen kerül neked az Utazás teljesítése. Ellenkező esetben kizárólagosan köteles vagy vállalni annak a kockázatát, hogy a Platformon keresztül végrehajtott tranzakciót utólag esetlegesen átminősítik.

A BlaBlaCar azt javasolja, hogy egy-egy Hirdetés beállítása során a tervezett Utazás jellegének és a megtenni tervezett távolságnak a figyelembe vételével határozd meg a Költség-hozzájárulás összegét. Ez az összeg azonban csak irányadó összeg; saját belátásod szerint dönthetsz arról, hogy csökkented-e vagy növeled-e ezt az összeget annak függvényében, hogy valójában és ténylegesen neked mennyi pénzedbe kerül az Utazás teljesítése. A BlaBlaCar a visszaélések megakadályozása érdekében korlátozza a Költséghozzájárulás-módosítási lehetőségeknek a számát.

5.2. Szolgáltatási díjak

A BlaBlaCar a Platform használatáért cserébe, a foglalás időpontjában szolgáltatási díjakat (a továbbiakban: „Szolgáltatási díjak”) szed. A felhasználót a Szolgáltatási Díjak alkalmazása előtt tájékoztatjuk, amennyiben szükséges. 

A hatályos Szolgáltatási Díjak számítási módjait a BlaBlaCar külön is közzéteheti, kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem rendelkeznek szerződéses értékkel. A Szolgáltatási Díjak kiszámítása különböző tényezők, különösen az Utazás hossza és ára alapján történhet. A BlaBlaCar fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a Szolgáltatási Díjak számítási módszereit. Ezek a módosítások nem érintik a felhasználó által a módosítások hatályba lépése előtt elfogadott Szolgáltatási Díjakat.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy a határokon átnyúló utazások esetében a Szolgáltatási Díjak összegének és az alkalmazandó ÁFA-nak a kiszámítási módszerei az utazás beszállási pontjától és/vagy célállomásától függően változnak.

A Platform határokon átnyúló utazásokhoz vagy Magyarországon kívüli utazásokhoz történő használatakor a Szolgáltatási Díjakat a BlaBlaCar helyi platformot üzemeltető leányvállalata számíthatja fel.

5.3. Kerekítés

Tudomásul veszed és elfogadod, hogy a BlaBlaCar a saját kizárólagos hatáskörében lefelé vagy felfelé kerekítheti a Költség-hozzájárulásként meghatározott összeget vagy a Szolgáltatási Díjakat.

5.4. A Költség-hozzájárulás kifizetése az Autós felé

Az Utas vállalja, hogy a Költség-hozzájárulás összegét legkésőbb a kiszállási ponton kifizeti az Autós felé.

Az Autós vállalja, hogy az Utazás megkezdése előtt nem kéri kifizetni a Költség-hozzájárulást sem részben, sem egészben.

6. A Szolgáltatások és a Platform nem kereskedelmi és/vagy nem üzleti jellege

Elfogadod, hogy a Szolgáltatásokat és a Platformot kizárólag nem kereskedelmi és/vagy nem üzleti jellegű céllal veszed igénybe, azért hogy kapcsolatba léphess olyan személyekkel, akik szeretnének egy Utazás keretében együtt telekocsizni veled.

A telekocsi keretében elismerted, hogy az uniós fogyasztóvédelmi jogból eredő fogyasztói jogok nem vonatkoznak a többi taggal való kapcsolatodra.

Autósként vállalod, hogy nem kérsz olyan összegű Költség-hozzájárulást, amely meghaladná részedről az adott Utazással kapcsolatban ténylegesen felmerült költségeket, és amely számodra nyereséget realizálna, figyelembe véve azt is, hogy a költségmegosztás vonatkozásában Autósként köteles vagy az Utazással kapcsolatban felmerülő költségekből rád eső részt kifizetni. Kizárólagos felelősséggel tartozol az adott Utazással kapcsolatban felmerülő költségek kiszámításáért, valamint annak ellenőrzéséért, hogy az Utasoktól általad kért Költség-hozzájárulások összege nem haladja meg részedről az adott Utazással kapcsolatban ténylegesen felmerülő költségeknek a te saját részeddel csökkentett összegét.

A BlaBlaCar fenntartja a jogot arra, hogy felfüggessze a Fiókodat olyan esetben, ha sofőr által vezetett járművet, taxiként funkcionáló járművet, céges autót vagy egyéb vállalati és/vagy kereskedelmi célú járművet használsz, és ezáltal nyereséget realizálsz a Platform használatából. Vállalod, hogy a BlaBlaCar első felszólítására bemutatod a BlaBlaCar részére a járműved forgalmi engedélyét és/vagy egyéb olyan dokumentumát, amely igazolja, hogy jogosult vagy az adott járművet a Platformon használni, és hogy az adott jármű Platformon történő használatából nem realizálsz pénzügyi nyereséget.

A BlaBlaCar fenntartja a jogot arra is, hogy felfüggessze Fiókodat, korlátozza a Szolgáltatásokhoz történő hozzáférésedet, vagy hogy megszüntesse a jelen Felhasználási Feltételeket: ha olyan tevékenységet végezel a Platformon, amely a kínált Utazások jellege és gyakorisága, a szállított Utasok száma és/vagy a kért Költség-hozzájárulások összeg alapján arra enged következtetni, hogy nyereséget realizálsz ezen tevékenységből; vagy bármely olyan okból, amely azt sugallja a BlaBlaCar felé, hogy nyereséget realizálsz a Platform használatából.

7. Visszamondás

7.1. A visszatérítés feltételei lemondás esetén

A telekocsi utazáson való helynek az Autós vagy az Utas által a foglalás visszaigazolását követően történő lemondására az alábbi rendelkezések vonatkoznak: 

– Az Autósnak köszönhető lemondás esetén az Utasnak visszatérítik a Szolgáltatási díjat. Ez az eset különösen akkor áll fenn, ha az Autós:

 • nem erősítette meg a foglalási kérelmet a megadott határidőn belül (ha az Autós ilyen lehetőséget választott);
 • a telekocsi-utazást, vagy nem érkezik meg a találkozási pontra 15 perccel a megbeszélt időpont után;

– Az Utasnak köszönhető lemondás az Utazás indulási időpontja előtti esetén a Szolgáltatási Díjat a BlaBlaCar visszatéríti.

A Szolgáltatási Díj visszatérítésének módja a Szolgáltatási Díj befizetésére használt módtól függően kerül meghatározásra, míg a Szolgáltatási Díj visszatérítésének határideje a banki szervezetek általi átutalások időzítésétől függ.

Ha az Utas az Utazás megkezdése előtt visszamondja a lefoglalt Ülést vagy Üléseket, akkor ezek az Ülések automatikusan felszabadulnak, így azokat más Utasok online lefoglalhatják, és így a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak az új Utasokra is érvényesek lesznek.

A BlaBlaCar saját belátása szerint, a rendelkezésre álló információk alapján nagyra értékeli a visszatérítési kérelmek jogosságát.

7.2. Visszalépési jog

A jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kifejezetten elfogadod, hogy a Te és a BlaBlaCar közötti, egy másik Taggal való kapcsolatból álló szerződés a foglalási visszaigazolás óta eltelt elállási határidő lejárta előtt teljesül, így kifejezetten lemondasz az elállási jogodról, a  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 9.20.(2). cikkének rendelkezéseivel összhangban.

8. A Platform felhasználóinak és a Tagoknak a viselkedése

8.1. A Platform összes felhasználójára vonatkozó kötelezettségek

Tudomásul veszed, hogy kizárólagos felelősséggel tartozol a Platform használatára vonatkozó összes törvény, jogszabály és/vagy kötelezettség betartásáért és/vagy teljesítéséért.

Továbbá a Platform használata során, valamint az Utazások során vállalod, hogy:

 • (i) a Platformot nem használod semmilyen szakmai, kereskedelmi és/vagy nyereségszerzési célra;
 • (ii) a BlaBlaCar felé (különösen a Fiók létrehozása és/vagy esetleges aktualizálása során) vagy más Tagok felé nem küldesz semmilyen hamis, megtévesztő, rosszindulatú és/vagy csalárd információt;
 • (iii) nem beszélsz, nem viselkedsz és/vagy nem teszel közzé tartalmat a Platformon olyan módon, amely bármilyen formában (i) becsületsértő, becsmérlő, obszcén, pornográf, vulgáris, sértő, agresszív, kéretlen, erőszakos, fenyegető, zaklató, rasszista és/vagy idegengyűlölő jellegű; és/vagy (ii) szexuális utalást tartalmaz; és/vagy (iii) erőszakot, diszkriminációt (hátrányos megkülönböztetést) és/vagy gyűlöletet gerjeszt; és/vagy (iv) illegális szerek használatára és/vagy illegális szerekkel kapcsolatos tevékenység végzésére bátorít; és/vagy (v) általánosabb értelemben véve a Platform eredeti rendeltetési céljának ellentmond; és amely a BlaBlaCar vagy bármely harmadik fél bármely jogát sérti, vagy a közerkölcsbe ütközik;
 • (iv) nem sérted meg a BlaBlaCar semmilyen jogát (különösen ideértve a BlaBlaCar-t megillető szellemi tulajdonjogokat) és/vagy nem rontod a BlaBlaCar imázsát és/vagy hírnevét;
 • (v) a Platformon egynél több Fiókot nem hozol létre saját magad részére, illetve hogy harmadik fél vagy harmadik felek nevében egyetlen Fiókot sem hozol létre a Platformon;
 • (vi) nem próbálod megkerülni a Platformon kínált online Foglalási rendszert (különösen ideértve azt az esetet, hogy ha azért próbálod meg elküldeni a saját elérhetőségi adataidat egy másik Tag felé, hogy a Foglalást a Platformon kívül bonyolítsd le és így ne kelljen megfizetned a szolgáltatási díjakat);
 • (vii) nem lépsz kapcsolatba másik Taggal (különösen ideértve a Platformon keresztüli kapcsolatfelvételt) a telekocsi szolgáltatás feltételeinek egyeztetésétől eltérő célból;
 • (viii) nem fogadsz el és nem teljesítesz fizetést a Platformon kívül;
 • (ix) betartod a jelen Felhasználási Feltételekben, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat és a Platform rád vonatkozó egyéb feltételeit.

8.2. Az Autósokra vonatkozó kötelezettségek

Továbbá, ha Autósként veszed igénybe a Platformot, akkor vállalod és/vagy kijelented, hogy:

 • (i) tiszteletben tartasz minden, a vezetésre és a járműre vonatkozó törvényt, jogszabályt és kódexet, különösen ideértve az alábbiakat: gondoskodsz róla, hogy az Utazás ideje alatt rendelkezz felelősségbiztosítással és gépjármű-vezetői engedéllyel;
 • (ii) utánanézel, hogy biztosításod lefedi-e a telekocsi szolgáltatást, illetve harmadik félnek minősülő Utasaidra határátlépés esetén is a teljes Utazás időtartama alatt van-e biztosítási fedezet;
 • (iii) vezetés közben nem vállalsz semmilyen kockázatot és nem használsz olyan árucikket, amely elvonhatja a figyelmedet, illetve az éber és teljesen biztonságos vezetés kárára mehet;
 • (iv) csak a ténylegesen tervezett Utazásokra vonatkozó Hirdetéseket teszel közzé;
 • (v) az Utazást a Hirdetésben leírtak szerint teljesíted (különös tekintettel az autópálya használatára vonatkozóan), illetve az időpontokra és egyéb helyekre (különös tekintettel a találkozási helyekre és a kiszállási pontokra) vonatkozóan a többi Taggal történt megegyezés szerint jársz el;
 • (vi) a Hirdetésben megjelölt Ülések számánál több Utast nem szállítasz;
 • (vii) műszakilag jó állapotú járművet használsz, amely megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és előírásoknak, különösen ideértve az érvényes műszaki vizsgát és zöldkártyát (környezetvédelmi engedélyt);
 • (viii) hogy a BlaBlaCar vagy bármely Utas felszólítására bemutatod az gépjármű-vezetői engedélyedet, a járműved forgalmi engedélyét, a biztosításáról szóló igazolást, a zöldkártyát (környezetvédelmi engedélyt), és minden olyan dokumentumot, ami igazolja, hogy Autósként veheted igénybe a Platformot;
 • (ix) forgalmi akadály miatti késés vagy az Utazás időpontjának megváltozása esetén azonnal értesíted az Utasaidat;
 • (x) nemzetközi Utazás esetén magadnál tartod, illetve az Utas és a hatóságok számára felszólítás esetén elérhetővé teszed a személyazonosságodat és a határátlépésre jogosító dokumentumokat;
 • (xi) az Utasokra a megbeszélt találkozási helyen a megbeszélt időpontban, illetve azon túlmenően legalább 15 percig vársz;
 • (xii) csak olyan járműre vonatkozó Hirdetést teszel közzé, ami te tulajdonodban van, illetve amit jogosult vagy telekocsi célokra használni;
 • (xiii) biztosítod, hogy Utasaid felvehetik veled a kapcsolatot a profilodon regisztrált telefonszámon;
 • (xiv) nem realizálsz nyereséget a Platform használatából;
 • (xv) orvosilag vagy más módon nem tiltottak el a gépjárművezetéstől, illetve arra vonatkozóan ellenjavallatot nem kaptál;
 • (xvi) az Utazás során megfelelően és felelősségteljesen, a telekocsi szolgáltatás alapelveit betartva viselkedsz;
 • (xvii) nem utasítasz vissza senkitől Foglalást faji, etnikai, nemzetiségi, vallási okokból vagy szexuális irányultság, családi állapot, fogyatékosság, fizikai megjelenés, házassági állapot, terhesség miatt, illetve gazdasági helyzet, név, tartózkodási hely, egészségügyi állapot vagy politikai vélemény okán különösen kiszolgáltatott helyzet miatt;
 • (xviii) biztosítod, hogy Utasaid felvehetik veled a kapcsolatot a profilodon regisztrált telefonszámon, beleértve a találkozási helyet is.

8.3. Az Utasokra vonatkozó kötelezettségek

Ha Utasként veszed igénybe a Platformot, vállalod, hogy:

 • (i) az Utazás során megfelelő magatartást tanúsítasz annak érdekében, hogy ne zavard az Autóst a koncentrálásban vagy a vezetésben, illetve nem zavarod meg más Utasok csendjét és nyugalmát;
 • (ii) az Autós járművével tisztelettel bánsz és óvod tisztaságát;
 • (iii) forgalmi akadály miatti késés esetén azonnal értesíted az Autóst;
 • (iv) az Autósnak a megbeszélt Költség-hozzájárulási összeget fizeted ki;
 • (v) az Autósra a találkozási helyen a megbeszélt időpontban, illetve azon túlmenően legalább 15 percig vársz;
 • (vi) hogy a BlaBlaCar vagy bármely Autós felszólítására bemutatod a személyi igazolványodat vagy bármely, személyazonosságot igazoló dokumentumodat;
 • (vii) nem viszel az Utazásra olyan használati cikket, árucikket, anyagot vagy állatot, ami megzavarhatja az Autóst a vezetésben és a koncentrálásban, vagy aminek természete, birtoklása vagy szállítása ellentétes a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel;
 • (viii) nemzetközi Utazás esetén magánál tartod, illetve az Autós és a hatóságok számára felszólítás esetén elérhetővé teszed a személyazonosságodat és a határátlépésre jogosító dokumentumokat;
 • annak biztosítása érdekében, hogy sofőrje telefonon felvehesse Önnel a kapcsolatot a profiljában regisztrált számon, beleértve a találkozási pontot is.

Abban az esetben, ha egy vagy több Ülést harmadik felek nevében foglaltál le a fenti 4.2.3 szakaszban meghatározottak szerint, akkor garantálod, hogy az érintett harmadik fél betartja a jelen szakasz előírásait, illetve általánosságban a jelen Felhasználási Feltételeket. A BlaBlaCar fenntartja a jogot arra is, hogy felfüggessze a Fiókodat, korlátozza a Szolgáltatásokhoz történő hozzáférésedet vagy, hogy megszüntesse a jelen Felhasználási Feltételeket abban az esetben, ha a harmadik fél, akinek nevében a jelen Felhasználási Feltételek szerint Ülést foglaltál, megsérti az előírásokat.

9. Fiókok felfüggesztése, hozzáférés korlátozása és megszüntetés

A közted és a BlaBlaCar között létrejött szerződéses jogviszonyt bármikor díjmentesen és minden ok nélkül megszüntetheted. Ehhez mindössze a Profiloldalon lévő „Fiók megszüntetése” fülre kell lépned.

Amennyiben (i) megsérted a jelen Felhasználási Feltételeket, beleértve, de nem kizárólagosan a fenti 6. és 8. szakaszban meghatározott, Tagként vállalt kötelezettségeidet (ii) megszeged a fenti 4.3.3 szakaszban meghatározott korlátozást vagy (iii), ha a BlaBlaCar-nak valódi oka van azt feltételezni, hogy szükségessé vált saját, a Tagok, illetve harmadik felek biztonságának és tisztességének védelme vagy a csalás, illetve különböző vizsgálatok megelőzése, akkor a BlaBlaCar fenntartja a jogot arra, hogy:

 • (i) azonnal és értesítés nélkül megszüntesse a közted és a BlaBlaCar között létrejött kötelező érvényű Felhasználási Feltételeket; és/vagy
 • (ii) megakadályozza, hogy közzétegyél vagy eltávolítsa az általad a Platformon közzétett bármely értékelést, Hirdetést, üzenetet, tartalmat, Foglalási kérelmet vagy bármely más típusú tartalmat; és/vagy
 • (iii) korlátozza hozzáférésedet és a Platform használatát; és/vagy
 • (iv) átmenetileg vagy végleg felfüggessze Fiókodat.

Amennyiben ilyen jellegű intézkedésre van szükség, erről értesítést fogsz kapni annak érdekében, hogy lehetőséged legyen tisztázni magad a BlaBlaCar előtt. A BlaBlaCar a saját kizárólagos hatáskörében dönt majd az intézkedések életbe léptetéséről.

10. Személyes adatok

A Platform használatának vonatkozásában a BlaBlaCar össze fog gyűjteni és fel fog dolgozni bizonyos személyes adatokat. A Platform használatával és a Tagként való regisztrációval tudomásul veszed és elfogadod, hogy a BlaBlaCar az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint dolgozza fel személyes adataidat.

11. Szellemi tulajdonjog

11.1. A BlaBlaCar által közzétett tartalom

A Tagok által rendelkezésre bocsátott tartalmakat tekintve minden szellemi tulajdonjog kizárólag a BlaBlaCar-t illeti meg a Szolgáltatás, a Platform, a tartalmak (különösen ideértve a szövegeket, képeket, kivitelezéseket, logókat, videókat, hangokat, adatokat, grafikákat), a működést biztosító szoftver és adatbázis vonatkozásában.

A BlaBlaCar nem kizárólagos, személyre szóló és nem átruházható jogot biztosít számodra a Platform és a Szolgáltatások személyes és magáncélú, nem kereskedelmi alapon, illetve a Platform és a Szolgáltatások céljaival összhangban történő használatára vonatkozóan.

A Platform, a Szolgáltatások és azok tartalmának egyéb jellegű használata és hasznosítása tilos a BlaBlaCar előzetes írásos engedélye nélkül. Különösen tilos:

 • (i) A Platform, a Szolgáltatások és a tartalom reprodukálása, módosítása, átdolgozása, terjesztése, nyilvános képviselete és népszerűsítése, kivéve, ha az a BlaBlaCar által kifejezetten jóváhagyásra kerül.
 • (ii) a Platform és a Szolgáltatások visszafejtése és ellentétes irányú tervezése a hatályos jogszabályszövegekben meghatározott kivételeket figyelembe véve;
 • (iii) a Platformadatok jelentős részének kigyűjtése vagy kigyűjtésének megkísérlése (különös tekintettel az adatbányász robotok vagy más hasonló adatgyűjtő eszközök használatára).

11.2. A Platformon általad közzétett tartalom

A Szolgáltatásnyújtás lehetővé tétele érdekében és a Platform céljával összhangban a BlaBlaCar egy nem kizárólagos felhasználási engedélyt biztosít számodra a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben általad rendelkezésre bocsájtott tartalom és adatok használatára vonatkozóan (a továbbiakban „Tagi tartalom”). Annak érdekében, hogy a BlaBlaCar a digitális hálózaton keresztül és bármely kommunikációs (különös tekintettel az internetes és mobil hálózati) protokoll előírásainak megfelelően terjeszkedjen, és a Platform tartalmát rendelkezésre bocsájthassa a nyilvánosság számára, felhatalmazod a BlaBlaCar-t, hogy az egész világon, illetve a közted és a BlaBlaCar között létrejött szerződéses jogviszony fennállása alatt reproduklája, feltüntesse, átdolgozza és lefordítsa a Tagi tartalmat az alábbiak szerint:

 • (i) Felhatalmazod a BlaBlaCar-t, hogy a Tagi tartalom minden részét reprodukálja bármely, akár ismert akár még nem ismert digitális adathordozón – különös tekintettel bármely kiszolgálóra, merevlemezre, memóriakártyára vagy más ezekkel egyenértékű adathordozóra – bármely, akár ismert vagy akár nem ismert formátumban és eljárással olyan mértékben, ami a Platform működtetése és a Szolgáltatásnyújtás tekintetében a tárolási, biztonsági mentési, továbbítási vagy letöltési műveletekhez szükséges;
 • (ii) Felhatalmazza a BlaBlaCar-t, hogy átdolgozza és lefordítsa a Tagi tartalmat , illetve reprodukálja ezeket az átdolgozásokat bármilyen jelenlegi vagy jövőbeni digitális adathordozón a fenti (i) pontban meghatározottak szerint Szolgáltatásnyújtás céljából, különös tekintettel a különböző nyelveken történő Szolgáltatásnyújtásra. Ez a jogosultság különösen vonatkozik a Tagi tartalom formátumának módosítási lehetőségére az erkölcsi jogaidnak tiszteletben tartása mellett, a Platform grafikai irányelvének betartása céljából és/vagy annak érdekében, hogy technikailag alkalmas legyen a Platformon történő közzétételre.

12. A BlaBlaCar szerepköre

A Platform egy online hálózati felület, amin a Tagok telekocsi célokra tervezett Utazásokat bejelentő Hirdetéseket hozhatnak létre és tehetnek közzé. Ezeket a Hirdetéseket főként a többi Tag tekintheti meg, így tájékozódhat az Utazás feltételeiről, és adott esetben közvetlenül Ülést foglalhat a Platformon a Hirdetést közzétevő Tag érintett járműjében.

A Platform használatával és a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával tudomásul veszed, hogy a BlaBlaCar semmilyen módon nem vesz részt szerződéses félként közted és más Tagok között létrejött megállapodásokban az Utazásokkal kapcsolatos költségek megosztására irányuló szándékkal.

A BlaBlaCar nem befolyásolhatja a Tagok és a Platform felhasználóinak magatartását. A Hirdetésekben szereplő járműveknek nem tulajdonosa, azokat nem hasznosítja, nem szereli fel és nem kezeli, illetve nem kínál semmilyen Utazást a Platformon.

Tudomásul veszed és elfogadod, hogy a BlaBlaCar nem szabályozhatja a kínált Hirdetések, Ülések és Utazások érvényességét, hitelességét vagy jogszerűségét. Telekocsi közvetítőként a BlaBlaCar nem nyújt szállítási szolgáltatást, és nem jár el fuvarozóként; a BlaBlaCar szerepköre a Platformhoz való hozzáférés lehetővé tételére korlátozódik.

A Tagok (Autósok vagy Utasok) kizárólagos és teljes felelősségük tudatában járnak el.

Közvetítőként a BlaBlaCar nem vonható felelősségre az Utazások hatékony lebonyolítása miatt, különösen az alábbiak miatt:

 • (i) az Autós téves információkat közölt Hirdetésében vagy bármely más módon az Utazással és annak feltételeivel kapcsolatban;
 • (ii) a Tag törli vagy módosítja az Utazást;
 • (iii) az Utas nem fizeti ki a Költség-hozzájárulási összegét;
 • (iv) a Tagok Utazás közbeni, előtti vagy utáni magatartása miatt.

13. A Platform működése, elérhetősége és funkciói

A BlaBlaCar lehetőség szerint köteles megtenni mindent azért, hogy a Platform napi 24 órában, a hét minden napján elérhető legyen. Mindemellett a Platformhoz való hozzáférés átmenetileg előzetes értesítés nélkül műszaki karbantartás, áttelepítés, frissítési műveletek vagy leállás, illetve a hálózat működésével kapcsolatos korlátozások miatt szünetelhet.

Ezenfelül a BlaBlaCar fenntartja a jogot, hogy saját kizárólagos hatáskörében átmenetileg vagy végleg, teljesen vagy részlegesen megváltoztassa, illetve felfüggessze a Platformhoz való hozzáférést vagy annak funkcióit.

14. A Felhasználási Feltételek módosítása

A jelen Felhasználási Feltételek és a jelen Felhasználási Feltételeknek hivatkozás útján a részét képező egyéb dokumentumok képezik közted és a BlaBlaCar között a Szolgáltatások igénybevétele tárgyában létrejött teljes megállapodást. Minden más dokumentum, különös tekintettel a Platformon megjelenő dokumentumokra (GYIK, stb.), csak tájékoztatási célt szolgál.

A BlaBlaCar módosíthatja jelen Felhasználási Feltételeket annak érdekében, hogy azt átdolgozza saját műszaki és kereskedelmi környezetéhez illően, illetve, hogy megfeleljen a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek. A Felhasználási Feltételek bárminemű módosítása közzétételre kerül a Platformon a hatályba lépés dátumának megjelölésével. A módosításról a BlaBlaCar még a hatályba lépés előtt küld értesítést.

15. Alkalmazandó jog – Vita

Jelen Felhasználási Feltételek magyar nyelven íródtak és a magyar jog hatálya alá tartoznak.

A Platformmal és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszaidat szükség esetén az Európai Bizottság által online módon biztosított vitarendezési felületen is jelezheted. A felületet itt érheted el. Az Európai Bizottság panaszodat az illetékes nemzeti ombudsmannak továbbítja. A közvetítésre vonatkozó szabályozások szerint minden közvetítésre irányuló kérelem benyújtása előtt köteles vagy írásban értesíteni a BlaBlaCar-t bármely vita kapcsán békés megoldás keresése érdekében.

16. Jogi közlemények

A Platform üzemeltetője a Comuto SA vállalat (alaptőkéje: 155 880 999 euró; a Párizsi Cégjegyzékbe 491.904.546 számon van bejegyezve; közösségen belüli HÉA-szám: FR76491904546); székhelye: 84, avenue de la République, 75011 Párizs (Franciaország); képviselője: Nicolas Brusson vezérigazgató és weboldal-publikálási igazgató.

A Weboldalnak a Google Cloud szerverei biztosítanak helyet Hollandiában.

A Comuto SA a következő számon szerepel az utazásszervezők nyilvántartásában: IM075180037.

A pénzügyi garanciát a Groupama Assurance-Crédit & Caution nyújtja, 8-10 rue d’Astorg, 75008 Párizs – Franciaország.

A szakmai felelősségbiztosítást a következő társaság köti: Hiscox Europe Underwriting Limited, 19, rue Louis Le Grand, 75002 Párizs – Franciaország.

A Comuto SA be van jegyezve a biztosításközvetítői, banki és pénzügyi nyilvántartásba az (Orias) 15003890 nyilvántartási számon.

Kérdés esetén felveheti a kapcsolatot a Comuto SA vállalattal ezen a kapcsolati űrlapon keresztül.

_________________________

Engedje kelt március 31, 2017

1. Tárgy

A Comuto SA vállalat (a továbbiakban: „BlaBlaCar”) kifejlesztett egy telekocsi platformot – amely a(z) www.BlaBlacar.hu címen található weboldalon keresztül, valamint mobilalkalmazás formájában érhető el – azzal a céllal, hogy összekösse egymással az azonos irányba utazó autósokat és utasokat, akik így közösen osztozhatnak a gépjárművön és az utazással kapcsolatos költségeken (erre a telekocsi platformra a továbbiakban „Platform”-ként hivatkozunk).

A jelen Felhasználási Feltételek célja a Platform eléréséhez és használatához kapcsolódó feltételek szabályozása. Kérjük, hogy a jelen dokumentumot figyelmesen olvasd el. Tudomásul veszed, hogy a BlaBlaCar semmilyen módon nem vesz részt szerződéses félként a Platform Tagjai között létrejött megállapodásokban, szerződésekben és/vagy szerződéses jogviszonyokban, függetlenül azok jellegétől.

A „Facebook csatlakozás” vagy a „Feliratkozás e-mail címmel” gombra kattintva elismered, hogy elolvastad és elfogadod a jelen dokumentumban meghatározott általános felhasználási feltételeket.

2. Fogalommeghatározások

A jelen dokumentum vonatkozásában a következő kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

Hirdetés”: egy Autós által a Platformon közzétett Utazással kapcsolatos hirdetés;

BlaBlaCar”: a fenti 1. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;

Felhasználási Feltételek”: a jelen felhasználási feltételek;

Fiók”: olyan fiók, amelyet kötelező létrehozni mindazok számára, akik szeretnének Taggá válni, és szeretnék a Platformon keresztül kínált bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni;

Facebook-fiók”: a lenti 3.2. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;

Autós”: az a Tag, aki a Platform segítségével egy Utazás keretében személyszállítási szolgáltatást kínál más személyek számára a Költség-hozzájárulás ellenében a kizárólag az Autós által meghatározott időpontban;

Foglalás-visszaigazolás”: a lenti 4.2.1. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;

Tagi Tartalom”: a lenti 11.2. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;

Tag”: minden olyan természetes személy, aki a Platformon keresztül létrehozott egy Fiókot;

Utas”: olyan Tag, aki elfogadta az Autós személyszállítási szolgáltatásra tett ajánlatát, vagy adott esetben olyan személy, akinek a nevében és megbízásából egy Tag lefoglalt egy Ülést;

Költség-hozzájárulás”: egy adott Utazás vonatkozásában az Autós által kért, és az Utas által elfogadott azon összeg, amelynek a segítségével az Utas hozzájárul az utazási költségekhez;

Ülés”: az Utas által a Autós járművében lefoglalt ülés;

Platform”: a fenti 1. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;

Foglalás”: a lenti 4.2.1. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;

Szolgáltatások”: a BlaBlaCar által a Platformon keresztül kínált összes szolgáltatás;

Weboldal”: a(z) www.BlaBlaCar.hu címen elérhető weboldal;

Útszakasz”: a lenti 4.1. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;

Utazás”: az Autós által a Platformon közzétett Hirdetéshez kapcsolódó olyan utazás, amelyre az Autós vállalta, hogy a Költség-hozzájárulás ellenében elviszi magával az Utasokat;

Foglalásos Utazás”: a lenti 4.2.1. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;

Foglalás Nélküli Utazás”: a lenti 4.2.2. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;

3. A Platformon történő regisztráció, valamint Fiók létrehozása

3.1. A Platformon történő regisztráció feltételei

A Platformot kizárólag a 18. életévüket betöltött természetes személyek használhatják. A Platformra szigorúan tilos kiskorúaknak regisztrálni. A Platform elérésével, használatával, és/vagy a Platformon történő regisztrációval kijelented és szavatolod, hogy a 18. életévedet betöltötted.

3.2. Fiók létrehozása

A Platform lehetővé teszi a Tagok számára, hogy Hirdetéseket tehessenek közzé és tekinthessenek meg, valamint hogy egymással kapcsolatba léphessenek egy-egy Ülés lefoglalásával kapcsolatban. A közzétett Hirdetéseket a Platformra nem regisztrált személyek is megtekinthetik. Azonban egy Hirdetés közzétételének, valamint egy Ülés lefoglalásának az előfeltétele a Fiók létrehozása, és ezáltal a Taggá válás.

BlaBlaCar Fiókot a következőképpen hozhatsz létre:

 • (i) a regisztrációs űrlapon szereplő összes kötelező mező kitöltésével;
 • (ii) vagy a Platformon keresztül a Facebook-fiókodba történő bejelentkezéssel (a továbbiakban: „Facebook-fiók”). Ezen funkció használatával tudomásul veszed, hogy a BlaBlaCar hozzáférhet a Facebook-fiókodból származó bizonyos információkhoz, valamint azokat a Platformon közzéteheti, és saját magának megőrizheti. A BlaBlaCar Fiókod és a Facebook-fiókod közötti összerendelést bármikor törölheted a profilod „Ellenőrzés” című szakaszában. Ha szeretnél bővebb információkat kapni arról, hogy a Facebook-fiókodból származó adatokat miként használjuk fel, kérjük, olvasd el az Adatkezelési Tájékoztatónkat, valamint a Facebook adatvédelmi szabályzatát.

A Platformra csak abban az esetben regisztrálhatsz, ha előtte elolvastad és elfogadtad a jelen Felhasználási Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Vállalod, hogy a Fiók létrehozása során (függetlenül a létrehozás módjától) pontos és valós adatokat szolgáltatsz magadról, valamint hogy a Fiók létrehozása során szolgáltatott adatokat naprakészen tartod a profilodon keresztül vagy a BlaBlaCar felé küldött értesítés segítségével, így garantálva a szolgáltatott adatok pontosságát és aktualitását a közted és a BlaBlaCar között létrejött szerződéses jogviszony teljes fennállása során.

E-mail címmel történő regisztráció esetén vállalod, hogy a Fiók létrehozása során megadott jelszót titkosan kezeled, és azt nem hozod mások tudomására. Vállalod, hogy a jelszó esetleges elveszítése vagy mások tudomására hozatala esetén azonnal értesíted a BlaBlaCar-t erről. Kizárólagos felelősséget vállalsz a Fiókod harmadik felek általi esetleges használatából eredő következményekért, kivéve, ha kifejezetten értesítetted a BlaBlaCar-t a jelszavad (i) elveszítéséről; (ii) harmadik fél általi illetéktelen felhasználásáról; vagy (iii) harmadik fél tudomására hozataláról.

Vállalod, hogy a kezdetben létrehozott Fiókodon kívül semmilyen más Fiókot nem hozol létre és/vagy nem használsz sem a saját nevedben, sem bármely harmadik fél nevében.

3.3. Ellenőrzés

A BlaBlaCar az átláthatóság biztosítása, a bizalom erősítése, valamint az esetleges csalási kísérletek megelőzése és/vagy észlelése érdekében jogosult egy olyan rendszert létrehozni, amelynek a segítségével ellenőrizheti a profilodban meghatározott bizonyos információkat. Ez különösen igaz arra az esetre, ha megadod a telefonszámodat, vagy a rendelkezésünkre bocsátod a személyazonosításra alkalmas valamely igazolványodnak a másolatát.

Tudomásul veszed és elfogadod, hogy a Platformon és/vagy a Szolgáltatásokban található, az „ellenőrzött” információk vagy ahhoz hasonló egyéb kifejezésre vonatkozó hivatkozás kizárólag annyit jelent, hogy az adott Tag sikeresen keresztülment a – Platformon és/vagy a Szolgáltatásokban üzemeltetett – ellenőrzési eljáráson annak érdekében, hogy a rendszer bővebb információkat nyújthasson neked arról a Tagról, akivel közös telekocsi utat tervezel. A BlaBlaCar mindazonáltal nem garantálhatja az ellenőrzési eljárás során ellenőrzött adatok valódiságát, megbízhatóságát és/vagy érvényességét.

4. A Szolgáltatások használata

4.1. Hirdetések közzététele

Ha Taggá váltál, és az összes alábbi feltételt sikeresen teljesíted, akkor jogosult vagy Hirdetéseket létrehozni és közzétenni a Platformon oly módon, hogy beírod a tervezett Utazásoddal kapcsolatos információkat (például az indulási és az érkezési dátumot és időpontot, a beszállási pontokat, a kínált Ülések számát, az elérhető opciókat, a Költség-hozzájárulás összegét stb.).

A közzétenni kívánt Hirdetés beállítása során feltüntetheted, hogy mely köztes városokban tervezel megállni, valamint hogy az Utasok mely köztes városokban szállhatnak be és/vagy ki. Az Utazásnak a köztes városok közötti szakaszait, valamint egy köztes város és a beszállási pont vagy célállomás közötti szakaszait a jelen dokumentum vonatkozásában „Útszakaszok”-nak hívjuk.

Kizárólag a következő feltételek maradéktalan teljesülése esetén vagy jogosult Hirdetést közzétenni:

 • (i) érvényes gépjármű-vezetői engedéllyel rendelkezel;
 • (ii) kizárólag olyan járművekre vonatkozóan teszel közzé Hirdetést vagy Hirdetéseket, (i) amelyeknek te vagy a tulajdonosa, valamint amelyek használatára kifejezett engedéllyel rendelkezel; és (ii) amelyeket jogosult vagy telekocsi célokra használni;
 • (iii) a Hirdetéshez vagy Hirdetésekhez kapcsolódó járművet elsősorban te vezeted;
 • (iv) az adott jármű érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik;
 • (v) orvosilag vagy más módon nem tiltottak el a gépjárművezetéstől, illetve arra vonatkozóan ellenjavallatot nem kaptál;
 • (vi) az Utazáshoz használni kívánt jármű olyan utazó célú személygépjármű, amely 4 kerékkel és legfeljebb 7 üléssel rendelkezik;
 • (vii) nem szándékozol a Platformon ugyanarra az Utazásra vonatkozóan egy másik Hirdetést is közzétenni;
 • (viii) nem kínálsz több Ülést annál, mint ahány üléssel a járműved rendelkezik;
 • (ix) minden felkínált Üléshez kapcsolódik biztonsági öv, még olyan esetben is, ha a jármű biztonsági öv nélküli üléssel vagy ülésekkel is megkapta a forgalomba helyezési engedélyt;
 • (x) műszakilag jó állapotú járművet használsz, amely megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és előírásoknak, különösen ideértve az érvényes műszaki vizsgát és zöldkártyát (környezetvédelmi engedélyt).

Tudomásul veszed, hogy a Platformon általad közzétett Hirdetések tartalmáért kizárólag te vagy felelős. Ebből kifolyólag kijelented és szavatolod, hogy az általad közzétett Hirdetésben szereplő összes információ pontos és valós, valamint vállalod, hogy az Utazást az általad közzétett Hirdetésben szereplő feltételekkel teljesíted.

Ha az általad közzétenni kívánt Hirdetés megfelel a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt előírásoknak, akkor a Hirdetést közzétesszük, így az látható lesz nemcsak a Tagok számára, hanem mindazon személyek számára is, akik a Platformon vagy a BlaBlaCar partnereinek a weboldalán Utazást keresnek. A BlaBlaCar a jogosult a saját kizárólagos hatáskörében, értesítés nélkül megtagadni egy közzétenni kívánt Hirdetés közzétételét és/vagy egy korábban közzétett Hirdetést bármikor eltávolítani a rendszerből, ha az adott Hirdetés nem felel meg a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt előírásoknak, vagy ha a BlaBlaCar úgy véli, hogy az adott Hirdetés sérti a BlaBlaCar, a Platform és/vagy a Szolgáltatások jó hírnevét.

Tudomásul veszed és elfogadod, hogy a BlaBlaCar jogosult a saját kizárólagos hatáskörében meghatározni az általad közzétenni kívánt Hirdetés besorolására és a többi Hirdetés között történő megjelenítési sorrendjére vonatkozóan figyelembe vett követelményeket.

4.2. Ülés foglalása

Az egy-egy Ülés foglalásához elérhető módszerek a tervezett Utazás jellegétől függően változnak. A BlaBlaCar bizonyos Utazásokhoz létrehozott egy online (interneten keresztül elérhető) foglalási rendszert.

4.2.1. Foglalásos Utazás

A BlaBlaCar létrehozott egy olyan rendszert, amelynek a segítségével Ülések foglalhatók online (interneten keresztül) (a továbbiakban: „Foglalás”) a Platformon kínált bizonyos Utazásokra vonatkozóan (a továbbiakban: „Foglalásos Utazások”).

A BlaBlaCar a saját kizárólagos hatáskörében jogosult eldönteni, hogy mely Utazásokra foglalhatók Ülések az Online Foglalási rendszeren keresztül, valamint a BlaBlaCar jogosult a jelen feltételeket bármikor módosítani.

Ha egy Utas az Online Foglalási rendszeren keresztül elérhető Hirdetés után érdeklődik, akkor az Utas adott esetben online is elküldheti a Foglalási kérelmét. A Foglalási kérelem kétféleképpen hagyható jóvá: (i) automatikusan, ha az Autós a közzétett Hirdetés beállítása során ezt a lehetőséget választotta; vagy (ii) kézileg, a Autós által. A Foglalási kérelem Autós általi jóváhagyásáról az Utas adott esetben foglalás-visszaigazolást (a továbbiakban: „Foglalás-visszaigazolás”) kap.

Ha Autósként a Foglalási kérelmek kézi jóváhagyásának vagy elutasításának a lehetőségét választottad a közzétett Hirdetés beállítása során, akkor köteles vagy az Utasok által küldött Foglalási kérelmekre az adott Utasok által a Foglalási kérelmeik beállítása során meghatározott határidőn belül válaszolni. Ellenkező esetben a Foglalási kérelem automatikusan elavul.

A BlaBlaCar a Foglalás-visszaigazolás részeként elküldi neked az Autós telefonszámát (amennyiben Utas vagy), illetve az Utas telefonszámát (amennyiben Autós vagy). Ezt követően kizárólagos felelősséggel tartozol azért, hogy a másik Taggal létrejött kötelező érvényű megállapodásában foglaltaknak eleget tegyél.

4.2.2. Foglalás Nélküli Utazás

Az online Foglalási rendszeren keresztül el nem érhető Utazások (a továbbiakban: „Foglalás Nélküli Utazások”) esetén a BlaBlaCar olyan szolgáltatást kínál, amelynek a segítségével az Utas üzenetet küldhet a számára érdekes Utazás Autósának. A BlaBlaCar ezen üzenet részeként elküldi neked az Autós telefonszámát (amennyiben Utas vagy), illetve az Utas telefonszámát (amennyiben Autós vagy), amennyiben az adott Tag hozzájárult a telefonszáma megjelenítéséhez. Ezt követően kizárólagos felelősséggel tartozol azért, hogy az Utazással kapcsolatos adatokat leegyeztesd a másik Taggal, és egyedül köteles vagy vállalni az Utazás esetleges visszamondásából és/vagy módosításából, és/vagy a Költség-hozzájárulás ki nem fizetéséből eredő kockázatot.

4.2.3. Az Ülések név szerinti Foglalása, valamint a Szolgáltatások harmadik felek nevében és megbízásában történő használatára vonatkozó feltételek

A Szolgáltatások Utas vagy Autós minőségben történő igénybe vétele névhez kötött. Az Autós és az Utas kizárólag azok a személyek lehetnek, akiknek a személyazonosságát a BlaBlaCar és az Utazásban részt vevő többi Tag felé kommunikálták.

Ugyanakkor a BlaBlaCar lehetővé teszi a Tagjai számára, hogy harmadik felek nevében és megbízásából is foglaljanak egy vagy több Ülést. Ilyen esetben vállalod, hogy az Autós felé pontosan jelzed a Foglalás leadásakor vagy – Foglalás Nélküli Utazás esetén – az üzenet Autós felé történő elküldésekor annak a személynek a keresztnevét, életkorát és telefonszámát, akinek a nevében és megbízásából az adott Ülést szeretnéd lefoglalni. Szigorúan tilos 13 év alatti kiskorú személy részére Ülést foglalni, ha vele nem utazik kísérő. Ha 13. életévét betöltött, egyedül utazó kiskorú személy számára szeretnél Ülést foglalni, akkor válllalod, hogy ezzel kapcsolatban beszerzed az Autós előzetes hozzájárulását, valamint hogy az Autós rendelkezésére bocsátod a hiánytalanul kitöltött és az adott személy törvényes képviselője vagy törvényes képviselői által aláírt meghatalmazást.

A Platformon keresztül kizárólag természetes személyek számára foglalhatók Ülések. Tilos Ülést foglalni tárgyak, csomagok, kísérő nélkül utazó állatok és/vagy anyagi javak szállítása céljából.

Továbbá tilos más Autós nevében és megbízásából Hirdetést közzétenni.

4.3. Értékelési rendszer

4.3.1. Működés

A BlaBlaCar arra biztat, hogy írjál értékelést arról az Autósról (ha Utas vagy), illetve arról az Utasról (ha Autós vagy), akivel egy Utazás keretében együtt utaztál vagy együtt terveztél utazni. Ugyanakkor nem vagy jogosult egy másik Utasról értékelést készíteni, ha te is Utasként vettél részt az adott Utazáson, illetve olyan Tagról, akivel egy Utazás keretében nem utazotál együtt vagy nem terveztél együtt utazni.

Az általad írt értékelés, valamint egy másik Tag által rólad készített értékelés a következő időpontok közül a korábban bekövetkező időpontban jelenik meg a Platformon: (i) közvetlenül azt követően, hogy mind a ketten elkészítettétek az értékeléseteket; vagy (ii) az elsőként elkészült értékelés időpontját követő 14 nap elteltével.

Ha egy másik Tag értékelést ír rólad, akkor az értékelésnek a profilodon történő fogadásától számított 14 nap áll a rendelkezésedre, hogy válaszolj az értékelésre. A kapott értékelés és adott esetben az adott értékelésre küldött válaszod megjelenik a profilodban.

4.3.2. Moderálás

Tudomásul veszed és elfogadod, hogy a BlaBlaCar fenntartja a jogot arra, hogy a BlaBlaCar véleménye szerint a jelen Felhasználási Feltételeket sértő értékeléseket, kérdéseket, hozzászólásokat és/vagy válaszokat ne tegye közzé, illetve ha azokat már közzétették, akkor azokat eltávolítsa a rendszerből.

4.3.3. Korlátozás

A BlaBlaCar fenntartja a jogot arra, hogy a Fiókodat felfüggessze, és a Szolgáltatásokhoz történő hozzáférésedet korlátozza, vagy hogy a jelen Felhasználási Feltételeket megszüntesse, amennyiben (i) legalább három darab értékelést kaptál; és (ii) az általad kapott értékelések átlagértéke 3 vagy annál kevesebb.

5. Pénzügyi feltételek

5.1. Költség-hozzájárulás

A Költség-hozzájárulás összegének a meghatározása kizárólag az Autós felelőssége. Szigorúan tilos nyereséget realizálni a Platform használatából. Ebből kifolyólag vállalod, hogy az Utasoktól összesítve nem kérsz több Költség-hozzájárulást annál, mint amennyi pénzbe valójában és ténylegesen kerül neked az Utazás teljesítése. Ellenkező esetben kizárólagosan köteles vagy vállalni annak a kockázatát, hogy a Platformon keresztül végrehajtott tranzakciót utólag esetlegesen átminősítik.

A BlaBlaCar azt javasolja, hogy egy-egy Hirdetés beállítása során a tervezett Utazás jellegének és a megtenni tervezett távolságnak a figyelembe vételével határozd meg a Költség-hozzájárulás összegét. Ez az összeg azonban csak irányadó összeg; saját belátásod szerint dönthetsz arról, hogy csökkented-e vagy növeled-e ezt az összeget annak függvényében, hogy valójában és ténylegesen neked mennyi pénzedbe kerül az Utazás teljesítése. A BlaBlaCar a visszaélések megakadályozása érdekében korlátozza a Költséghozzájárulás-módosítási lehetőségeknek a számát.

5.2. Kerekítés

Tudomásul veszed és elfogadod, hogy a BlaBlaCar a saját kizárólagos hatáskörében lefelé vagy felfelé kerekítheti a Költség-hozzájárulásként meghatározott összeget.

5.3. A Költség-hozzájárulás kifizetése az Autós felé

Az Utas vállalja, hogy a Költség-hozzájárulás összegét legkésőbb a kiszállási ponton kifizeti az Autós felé.

Az Autós vállalja, hogy az Utazás megkezdése előtt nem kéri kifizetni a Költség-hozzájárulást sem részben, sem egészben.

6. A Szolgáltatások és a Platform nem kereskedelmi és/vagy nem üzleti jellege

Elfogadod, hogy a Szolgáltatásokat és a Platformot kizárólag nem kereskedelmi és/vagy nem üzleti jellegű céllal veszed igénybe, azért hogy kapcsolatba léphess olyan személyekkel, akik szeretnének egy Utazás keretében együtt telekocsizni veled.

Autósként vállalod, hogy nem kérsz olyan összegű Költség-hozzájárulást, amely meghaladná részedről az adott Utazással kapcsolatban ténylegesen felmerült költségeket, és amely számodra nyereséget realizálna, figyelembe véve azt is, hogy a költségmegosztás vonatkozásában Autósként köteles vagy az Utazással kapcsolatban felmerülő költségekből rád eső részt kifizetni. Kizárólagos felelősséggel tartozol az adott Utazással kapcsolatban felmerülő költségek kiszámításáért, valamint annak ellenőrzéséért, hogy az Utasoktól általad kért Költség-hozzájárulások összege nem haladja meg részedről az adott Utazással kapcsolatban ténylegesen felmerülő költségeknek a te saját részeddel csökkentett összegét.

A BlaBlaCar fenntartja a jogot arra, hogy felfüggessze a Fiókodat olyan esetben, ha sofőr által vezetett járművet, taxiként funkcionáló járművet, céges autót vagy egyéb vállalati és/vagy kereskedelmi célú járművet használsz, és ezáltal nyereséget realizálsz a Platform használatából. Vállalod, hogy a BlaBlaCar első felszólítására bemutatod a BlaBlaCar részére a járműved forgalmi engedélyét és/vagy egyéb olyan dokumentumát, amely igazolja, hogy jogosult vagy az adott járművet a Platformon használni, és hogy az adott jármű Platformon történő használatából nem realizálsz pénzügyi nyereséget.

A BlaBlaCar fenntartja a jogot arra is, hogy felfüggessze Fiókodat, korlátozza a Szolgáltatásokhoz történő hozzáférésedet, vagy hogy megszüntesse a jelen Felhasználási Feltételeket: ha olyan tevékenységet végezel a Platformon, amely a kínált Utazások jellege és gyakorisága, a szállított Utasok száma és/vagy a kért Költség-hozzájárulások összeg alapján arra enged következtetni, hogy nyereséget realizálsz ezen tevékenységből; vagy bármely olyan okból, amely azt sugallja a BlaBlaCar felé, hogy nyereséget realizálsz a Platform használatából.

7. Visszamondás

Ha az Utas az Utazás megkezdése előtt visszamondja a lefoglalt Ülést vagy Üléseket, akkor ezek az Ülések automatikusan felszabadulnak, így azokat más Utasok online lefoglalhatják, és így a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak az új Utasokra is érvényesek lesznek.

8. A Platform felhasználóinak és a Tagoknak a viselkedése

8.1. A Platform összes felhasználójára vonatkozó kötelezettségek

Tudomásul veszed, hogy kizárólagos felelősséggel tartozol a Platform használatára vonatkozó összes törvény, jogszabály és/vagy kötelezettség betartásáért és/vagy teljesítéséért.

Továbbá a Platform használata során, valamint az Utazások során vállalod, hogy:

 • (i) a Platformot nem használod semmilyen szakmai, kereskedelmi és/vagy nyereségszerzési célra;
 • (ii) a BlaBlaCar felé (különösen a Fiók létrehozása és/vagy esetleges aktualizálása során) vagy más Tagok felé nem küldesz semmilyen hamis, megtévesztő, rosszindulatú és/vagy csalárd információt;
 • (iii) nem beszélsz, nem viselkedsz és/vagy nem teszel közzé tartalmat a Platformon olyan módon, amely bármilyen formában (i) becsületsértő, becsmérlő, obszcén, pornográf, vulgáris, sértő, agresszív, kéretlen, erőszakos, fenyegető, zaklató, rasszista és/vagy idegengyűlölő jellegű; és/vagy (ii) szexuális utalást tartalmaz; és/vagy (iii) erőszakot, diszkriminációt (hátrányos megkülönböztetést) és/vagy gyűlöletet gerjeszt; és/vagy (iv) illegális szerek használatára és/vagy illegális szerekkel kapcsolatos tevékenység végzésére bátorít; és/vagy (v) általánosabb értelemben véve a Platform eredeti rendeltetési céljának ellentmond; és amely a BlaBlaCar vagy bármely harmadik fél bármely jogát sérti, vagy a közerkölcsbe ütközik;
 • (iv) nem sérted meg a BlaBlaCar semmilyen jogát (különösen ideértve a BlaBlaCar-t megillető szellemi tulajdonjogokat) és/vagy nem rontod a BlaBlaCar imázsát és/vagy hírnevét;
 • (v) a Platformon egynél több Fiókot nem hozol létre saját magad részére, illetve hogy harmadik fél vagy harmadik felek nevében egyetlen Fiókot sem hozol létre a Platformon;
 • (vi) nem próbálod megkerülni a Platformon kínált online Foglalási rendszert (különösen ideértve azt az esetet, hogy ha azért próbálod meg elküldeni a saját elérhetőségi adataidat egy másik Tag felé, hogy a Foglalást a Platformon kívül bonyolítsd le;
 • (vii) nem lépsz kapcsolatba másik Taggal (különösen ideértve a Platformon keresztüli kapcsolatfelvételt) a telekocsi szolgáltatás feltételeinek egyeztetésétől eltérő célból;
 • (viii) betartod a jelen Felhasználási Feltételekben és/vagy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

8.2. Az Autósokra vonatkozó kötelezettségek

Továbbá, ha Autósként veszed igénybe a Platformot, akkor vállalod és/vagy kijelented, hogy:

 • (i) tiszteletben tartasz minden, a vezetésre és a járműre vonatkozó törvényt, jogszabályt és kódexet, különösen ideértve az alábbiakat: gondoskodsz róla, hogy az Utazás ideje alatt rendelkezz felelősségbiztosítással és gépjármű-vezetői engedéllyel;
 • (ii) utánanézel, hogy biztosításod lefedi-e a telekocsi szolgáltatást, illetve harmadik félnek minősülő Utasaidra határátlépés esetén is a teljes Utazás időtartama alatt van-e biztosítási fedezet;
 • (iii) vezetés közben nem vállalsz semmilyen kockázatot és nem használsz olyan árucikket, amely elvonhatja a figyelmedet, illetve az éber és teljesen biztonságos vezetés kárára mehet;
 • (iv) csak a ténylegesen tervezett Utazásokra vonatkozó Hirdetéseket teszel közzé;
 • (v) az Utazást a Hirdetésben leírtak szerint teljesíted (különös tekintettel az autópálya használatára vonatkozóan), illetve az időpontokra és egyéb helyekre (különös tekintettel a találkozási helyekre és a kiszállási pontokra) vonatkozóan a többi Taggal történt megegyezés szerint jársz el;
 • (vi) a Hirdetésben megjelölt Ülések számánál több Utast nem szállítasz;
 • (vii) műszakilag jó állapotú járművet használsz, amely megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és előírásoknak, különösen ideértve az érvényes műszaki vizsgát és zöldkártyát (környezetvédelmi engedélyt);
 • (viii) hogy a BlaBlaCar vagy bármely Utas felszólítására bemutatod az gépjármű-vezetői engedélyedet, a járműved forgalmi engedélyét, a biztosításáról szóló igazolást, a zöldkártyát (környezetvédelmi engedélyt), és minden olyan dokumentumot, ami igazolja, hogy Autósként veheted igénybe a Platformot;
 • (ix) forgalmi akadály miatti késés vagy az Utazás időpontjának megváltozása esetén azonnal értesíted az Utasaidat;
 • (x) nemzetközi Utazás esetén magadnál tartod, illetve az Utas és a hatóságok számára felszólítás esetén elérhetővé teszed a személyazonosságodat és a határátlépésre jogosító dokumentumokat;
 • (xi) az Utasokra a megbeszélt találkozási helyen a megbeszélt időpontban, illetve azon túlmenően legalább 15 percig vársz;
 • (xii) csak olyan járműre vonatkozó Hirdetést teszel közzé, ami te tulajdonodban van, illetve amit jogosult vagy telekocsi célokra használni;
 • (xiii) biztosítod, hogy Utasaid felvehetik veled a kapcsolatot a profilodon regisztrált telefonszámon;
 • (xiv) nem realizálsz nyereséget a Platform használatából;
 • (xv) orvosilag vagy más módon nem tiltottak el a gépjárművezetéstől, illetve arra vonatkozóan ellenjavallatot nem kaptál;
 • (xvi) az Utazás során megfelelően és felelősségteljesen, a telekocsi szolgáltatás alapelveit betartva viselkedsz;
 • (xvii) nem utasítasz vissza senkitől Foglalást faji, etnikai, nemzetiségi, vallási okokból vagy szexuális irányultság, családi állapot, fogyatékosság, fizikai megjelenés, házassági állapot, terhesség miatt, illetve gazdasági helyzet, név, tartózkodási hely, egészségügyi állapot vagy politikai vélemény okán különösen kiszolgáltatott helyzet miatt;
 • (xviii) biztosítod, hogy Utasaid felvehetik veled a kapcsolatot a profilodon regisztrált telefonszámon, beleértve a találkozási helyet is.

8.3. Az Utasokra vonatkozó kötelezettségek

Ha Utasként veszed igénybe a Platformot, vállalod, hogy:

 • (i) az Utazás során megfelelő magatartást tanúsítasz annak érdekében, hogy ne zavard az Autóst a koncentrálásban vagy a vezetésben, illetve nem zavarod meg más Utasok csendjét és nyugalmát;
 • (ii) az Autós járművével tisztelettel bánsz és óvod tisztaságát;
 • (iii) forgalmi akadály miatti késés esetén azonnal értesíted az Autóst;
 • (iv) az Autósnak a megbeszélt Költség-hozzájárulási összeget fizeted ki;
 • (v) az Autósra a találkozási helyen a megbeszélt időpontban, illetve azon túlmenően legalább 15 percig vársz;
 • (vi) hogy a BlaBlaCar vagy bármely Autós felszólítására bemutatod a személyi igazolványodat vagy bármely, személyazonosságot igazoló dokumentumodat;
 • (vii) nem viszel az Utazásra olyan használati cikket, árucikket, anyagot vagy állatot, ami megzavarhatja az Autóst a vezetésben és a koncentrálásban, vagy aminek természete, birtoklása vagy szállítása ellentétes a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel;
 • (viii) nemzetközi Utazás esetén magánál tartod, illetve az Autós és a hatóságok számára felszólítás esetén elérhetővé teszed a személyazonosságodat és a határátlépésre jogosító dokumentumokat.

Abban az esetben, ha egy vagy több Ülést harmadik felek nevében foglaltál le a fenti 4.2.3 szakaszban meghatározottak szerint, akkor garantálod, hogy az érintett harmadik fél betartja a jelen szakasz előírásait, illetve általánosságban a jelen Felhasználási Feltételeket. A BlaBlaCar fenntartja a jogot arra is, hogy felfüggessze a Fiókodat, korlátozza a Szolgáltatásokhoz történő hozzáférésedet vagy, hogy megszüntesse a jelen Felhasználási Feltételeket abban az esetben, ha a harmadik fél, akinek nevében a jelen Felhasználási Feltételek szerint Ülést foglaltál, megsérti az előírásokat.

9. Fiókok felfüggesztése, hozzáférés korlátozása és megszüntetés

A közted és a BlaBlaCar között létrejött szerződéses jogviszonyt bármikor díjmentesen és minden ok nélkül megszüntetheted. Ehhez mindössze a Profiloldalon lévő „Fiók megszüntetése” fülre kell lépned.

Amennyiben (i) megsérted a jelen Felhasználási Feltételeket, beleértve, de nem kizárólagosan a fenti 6. és 8. szakaszban meghatározott, Tagként vállalt kötelezettségeidet (ii) megszeged a fenti 4.3.3 szakaszban meghatározott korlátozást vagy (iii), ha a BlaBlaCar-nak valódi oka van azt feltételezni, hogy szükségessé vált saját, a Tagok, illetve harmadik felek biztonságának és tisztességének védelme vagy a csalás, illetve különböző vizsgálatok megelőzése, akkor a BlaBlaCar fenntartja a jogot arra, hogy:

 • (i) azonnal és értesítés nélkül megszüntesse a közted és a BlaBlaCar között létrejött kötelező érvényű Felhasználási Feltételeket; és/vagy
 • (ii) megakadályozza, hogy közzétegyél vagy eltávolítsa az általad a Platformon közzétett bármely értékelést, Hirdetést, üzenetet, tartalmat, Foglalási kérelmet vagy bármely más típusú tartalmat; és/vagy
 • (iii) korlátozza hozzáférésedet és a Platform használatát; és/vagy
 • (iv) átmenetileg vagy végleg felfüggessze Fiókodat.

Amennyiben ilyen jellegű intézkedésre van szükség, erről értesítést fogsz kapni annak érdekében, hogy lehetőséged legyen tisztázni magad a BlaBlaCar előtt. A BlaBlaCar a saját kizárólagos hatáskörében dönt majd az intézkedések életbe léptetéséről.

10. Személyes adatok

A Platform használatának vonatkozásában a BlaBlaCar össze fog gyűjteni és fel fog dolgozni bizonyos személyes adatokat. A Platform használatával és a Tagként való regisztrációval tudomásul veszed és elfogadod, hogy a BlaBlaCar az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint dolgozza fel személyes adataidat.

11. Szellemi tulajdonjog

11.1. A BlaBlaCar által közzétett tartalom

A Tagok által rendelkezésre bocsátott tartalmakat tekintve minden szellemi tulajdonjog kizárólag a BlaBlaCar-t illeti meg a Szolgáltatás, a Platform, a tartalmak (különösen ideértve a szövegeket, képeket, kivitelezéseket, logókat, videókat, hangokat, adatokat, grafikákat), a működést biztosító szoftver és adatbázis vonatkozásában.

A BlaBlaCar nem kizárólagos, személyre szóló és nem átruházható jogot biztosít számodra a Platform és a Szolgáltatások személyes és magáncélú, nem kereskedelmi alapon, illetve a Platform és a Szolgáltatások céljaival összhangban történő használatára vonatkozóan.

A Platform, a Szolgáltatások és azok tartalmának egyéb jellegű használata és hasznosítása tilos a BlaBlaCar előzetes írásos engedélye nélkül. Különösen tilos:

 • (i) A Platform, a Szolgáltatások és a tartalom reprodukálása, módosítása, átdolgozása, terjesztése, nyilvános képviselete és népszerűsítése, kivéve, ha az a BlaBlaCar által kifejezetten jóváhagyásra kerül.
 • (ii) a Platform és a Szolgáltatások visszafejtése és ellentétes irányú tervezése a hatályos jogszabályszövegekben meghatározott kivételeket figyelembe véve;
 • (iii) a Platformadatok jelentős részének kigyűjtése vagy kigyűjtésének megkísérlése (különös tekintettel az adatbányász robotok vagy más hasonló adatgyűjtő eszközök használatára).

11.2. A Platformon általad közzétett tartalom

A Szolgáltatásnyújtás lehetővé tétele érdekében és a Platform céljával összhangban a BlaBlaCar egy nem kizárólagos felhasználási engedélyt biztosít számodra a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben általad rendelkezésre bocsájtott tartalom és adatok használatára vonatkozóan (a továbbiakban „Tagi tartalom”). Annak érdekében, hogy a BlaBlaCar a digitális hálózaton keresztül és bármely kommunikációs (különös tekintettel az internetes és mobil hálózati) protokoll előírásainak megfelelően terjeszkedjen, és a Platform tartalmát rendelkezésre bocsájthassa a nyilvánosság számára, felhatalmazod a BlaBlaCar-t, hogy az egész világon, illetve a közted és a BlaBlaCar között létrejött szerződéses jogviszony fennállása alatt reproduklája, feltüntesse, átdolgozza és lefordítsa a Tagi tartalmat az alábbiak szerint:

 • (i) Felhatalmazod a BlaBlaCar-t, hogy a Tagi tartalom minden részét reprodukálja bármely, akár ismert akár még nem ismert digitális adathordozón – különös tekintettel bármely kiszolgálóra, merevlemezre, memóriakártyára vagy más ezekkel egyenértékű adathordozóra – bármely, akár ismert vagy akár nem ismert formátumban és eljárással olyan mértékben, ami a Platform működtetése és a Szolgáltatásnyújtás tekintetében a tárolási, biztonsági mentési, továbbítási vagy letöltési műveletekhez szükséges;
 • (ii) Felhatalmazza a BlaBlaCar-t, hogy átdolgozza és lefordítsa a Tagi tartalmat , illetve reprodukálja ezeket az átdolgozásokat bármilyen jelenlegi vagy jövőbeni digitális adathordozón a fenti (i) pontban meghatározottak szerint Szolgáltatásnyújtás céljából, különös tekintettel a különböző nyelveken történő Szolgáltatásnyújtásra. Ez a jogosultság különösen vonatkozik a Tagi tartalom formátumának módosítási lehetőségére az erkölcsi jogaidnak tiszteletben tartása mellett, a Platform grafikai irányelvének betartása céljából és/vagy annak érdekében, hogy technikailag alkalmas legyen a Platformon történő közzétételre.

12. A BlaBlaCar szerepköre

A Platform egy online hálózati felület, amin a Tagok telekocsi célokra tervezett Utazásokat bejelentő Hirdetéseket hozhatnak létre és tehetnek közzé. Ezeket a Hirdetéseket főként a többi Tag tekintheti meg, így tájékozódhat az Utazás feltételeiről, és adott esetben közvetlenül Ülést foglalhat a Platformon a Hirdetést közzétevő Tag érintett járműjében.

A Platform használatával és a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával tudomásul veszed, hogy a BlaBlaCar semmilyen módon nem vesz részt szerződéses félként közted és más Tagok között létrejött megállapodásokban az Utazásokkal kapcsolatos költségek megosztására irányuló szándékkal.

A BlaBlaCar nem befolyásolhatja a Tagok és a Platform felhasználóinak magatartását. A Hirdetésekben szereplő járműveknek nem tulajdonosa, azokat nem hasznosítja, nem szereli fel és nem kezeli, illetve nem kínál semmilyen Utazást a Platformon.

Tudomásul veszed és elfogadod, hogy a BlaBlaCar nem szabályozhatja a kínált Hirdetések, Ülések és Utazások érvényességét, hitelességét vagy jogszerűségét. Telekocsi közvetítőként a BlaBlaCar nem nyújt szállítási szolgáltatást, és nem jár el fuvarozóként; a BlaBlaCar szerepköre a Platformhoz való hozzáférés lehetővé tételére korlátozódik.

A Tagok (Autósok vagy Utasok) kizárólagos és teljes felelősségük tudatában járnak el.

Közvetítőként a BlaBlaCar nem vonható felelősségre az Utazások hatékony lebonyolítása miatt, különösen az alábbiak miatt:

 • (i) az Autós téves információkat közölt Hirdetésében vagy bármely más módon az Utazással és annak feltételeivel kapcsolatban;
 • (ii) a Tag törli vagy módosítja az Utazást;
 • (iii) az Utas nem fizeti ki a Költség-hozzájárulási összegét;
 • (iv) a Tagok Utazás közbeni, előtti vagy utáni magatartása miatt.

13. A Platform működése, elérhetősége és funkciói

A BlaBlaCar lehetőség szerint köteles megtenni mindent azért, hogy a Platform napi 24 órában, a hét minden napján elérhető legyen. Mindemellett a Platformhoz való hozzáférés átmenetileg előzetes értesítés nélkül műszaki karbantartás, áttelepítés, frissítési műveletek vagy leállás, illetve a hálózat működésével kapcsolatos korlátozások miatt szünetelhet.

Ezenfelül a BlaBlaCar fenntartja a jogot, hogy saját kizárólagos hatáskörében átmenetileg vagy végleg, teljesen vagy részlegesen megváltoztassa, illetve felfüggessze a Platformhoz való hozzáférést vagy annak funkcióit.

14. A Felhasználási Feltételek módosítása

A jelen Felhasználási Feltételek és a jelen Felhasználási Feltételeknek hivatkozás útján a részét képező egyéb dokumentumok képezik közted és a BlaBlaCar között a Szolgáltatások igénybevétele tárgyában létrejött teljes megállapodást. Minden más dokumentum, különös tekintettel a Platformon megjelenő dokumentumokra (GYIK, stb.), csak tájékoztatási célt szolgál.

A BlaBlaCar módosíthatja jelen Felhasználási Feltételeket annak érdekében, hogy azt átdolgozza saját műszaki és kereskedelmi környezetéhez illően, illetve, hogy megfeleljen a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek. A Felhasználási Feltételek bárminemű módosítása közzétételre kerül a Platformon a hatályba lépés dátumának megjelölésével. A módosításról a BlaBlaCar még a hatályba lépés előtt küld értesítést.

15. Alkalmazandó jog – Vita

Jelen Felhasználási Feltételek magyar nyelven íródtak és a magyar jog hatálya alá tartoznak.

A Platformmal és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszaidat szükség esetén az Európai Bizottság által online módon biztosított vitarendezési felületen is jelezheted. A felületet itt érheted el. Az Európai Bizottság panaszodat az illetékes nemzeti ombudsmannak továbbítja. A közvetítésre vonatkozó szabályozások szerint minden közvetítésre irányuló kérelem benyújtása előtt köteles vagy írásban értesíteni a BlaBlaCar-t bármely vita kapcsán békés megoldás keresése érdekében.

16. Jogi közlemények

A Platform üzemeltetője a Comuto SA vállalat (alaptőkéje: 131 962 087 euró; a Párizsi Cégjegyzékbe 491.904.546 számon van bejegyezve; adószáma: FR76491904546; székhelye: 84, avenue de la République, 75011 Párizs (Franciaország); képviselője: Frédéric Mazzella elnök és weboldal-publikálási igazgató.

A Weboldalnak a Comuto SA biztosít helyet.

A digitális szolgáltatások belső piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (DSA) 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban az online platformot üzemeltető szolgáltatóknak közzé kell tenniük, hogy a szolgáltatásnak az Unióban havonta átlagosan hány aktív igénybe vevője volt, amit az elmúlt hat hónap átlagaként kell kiszámítaniuk. E közzététel célja annak megállapítása, hogy egy onlineplatform-szolgáltató megfelel-e a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet „óriásplatformokra” vonatkozó kritériumának, azaz meghaladja-e az Unióban átlagosan havi 45 millió aktív felhasználóra vonatkozó küszöbértéket.

2023. augusztus 17-én a BlaBlaCar aktív használóinak havi átlagos száma a 2023 februárja és 2023 júliusa közötti időszakra vonatkozóan, a (77) preambulumbekezdés és a DSA 3. cikkének figyelembevételével kiszámítva, mielőtt külön felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására kerülne sor, körülbelül 5,21 millió volt az EU-ban.

Ezeket az adatokat csak a DSA követelményeinek való megfelelés céljából tesszük közzé, és más célokra nem használhatók. Legalább hathavonta egyszer frissítjük őket. A kiszámítás módjára vonatkozó megközelítésünk változhat, vagy idővel módosításra szorulhat, beleértve a jogszabályváltozások miatti módosításokat is.

Kérdés esetén felveheti a kapcsolatot a Comuto SA vállalattal ezen a kapcsolati űrlapon keresztül.

By using our website, you accept that we use cookies to perform analytics and produce content & ads tailored to your interests. Read our policy on cookies usage

Offer a ride